Jan Vitula

 

AKTUALITY

Vitula: Židlochovice oslaví sto let od vzniku republiky jako „Mě100 židlí“

Vitula: Židlochovice oslaví sto let od vzniku republiky jako „Mě100 židlí“

Starosta města Židlochovice Jan Vitula (TOP 09) pojal letošní výročí sto let od vzniku republiky poněkud netradičně. Vedení města si pohrálo se slovní hříčkou familiérního označení města a kulatým významným výročím.

ČÍST VÍCE

9.4.2018

Jihomoravský kraj chce vytvořit pojízdnou výrobní laboratoř

Jako první v České republice chce Jihomoravský kraj vytvořit pojízdnou výrobní laboratoř pro začínající podnikatele. Za realizací nápadu stojí náš náměstek hejtmana Jan Vitula (TOP 09).

ČÍST VÍCE
Jihomoravský kraj chce vytvořit pojízdnou výrobní laboratoř

3.4.2018

V Brně byla otevřena pobočka kosmického inkubátoru

V Brně byla otevřena pobočka kosmického inkubátoru

Vědci z Brna a Jihomoravského kraje tak budou moci ke své práci využívat nejmodernější kosmické technologie. 

ČÍST VÍCE

12.3.2018

Radnice Židlochovic připravuje stavbu nového denního stacionáře

Připravený k užívání by měl být už v příštím roce.

ČÍST VÍCE
Radnice Židlochovic připravuje stavbu nového denního stacionáře

2.1.2018

PROGRAM

➔ Přeměníme odpad na využitelné suroviny

Obrovské množství zbytečně vyhazovaných a likvidovaných věcí je problém. Ročně každý občan kraje vyprodukuje přes 300 kg odpadů. Velká část z nich končí na skládkách a stává se tak nechtěným dědictvím příštích generací. Přitom až čtvrtina může najít další využití a velká část může být recyklována.

V Židlochovicích, kde působím jako starosta, jsme ihned po mém nástupu přikročili k realizaci projektu separace odpadů v domácnostech. V tento okamžik klesly náklady na svoz odpadů o třetinu, a to máme sběrnými nádobami osazenu pouze třetinu domácností. Stejně tak hodlám postupovat na kraji. Pomůžeme obcím s přípravou projektů na zavedení dobrého odpadového hospodářství a současně zrealizujeme další kroky ke snížení produkce odpadu jak v obcích, tak i krajských organizacích. Výsledkem bude snížení množství směsného komunálního odpadu na polovinu do roku 2020. Ušetříme tak peníze i životní prostředí.

➔ Zpřístupníme data firmám i veřejnosti

Nedostupnost informací. Nejen proto, že se občané nedozví základní informace o svém kraji, ale i proto, že firmy nemají podklady pro vytváření nabídky služeb na podporu rozvoje našeho kraje.

Inspirujme se od zkušenějších. Moderní města na západě na internetu velice pečlivě zveřejňují veškerá data, která se jich týkají. Například počet studentů v základních, středních či vysokých školách, počet firem, počet lidí jezdících do města za prací, počet autobusů, počet nemocnic, univerzit, počet lékařů, počet učitelů, apod. Na první pohled se to zdá banální, ovšem přístup k takovým datům vede velice často k velkým inovacím ze strany soukromého sektoru.

"Naším programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Jan Vitula | Jan.Vitula@top09.cz
Kancelář TOP 09 Jihomoravský kraj
Františkánská 502/6, 602 00  Brno

Náměstek hejtmana
Jihomoravský kraj | vitula.jan@kr-jihomoravsky.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno